Sustainability 

30.12.2021
Přírodní kožešina je udržitelný módní materiál, který může být absorbován zpět do koloběhu přírody prostřednictvím biologického rozkladu. Přírodní kožešina, obnovitelný zdroj s vynikajícími tepelnými vlastnostmi, má také mnohem menší dopad na skládky a oceány než syntetické alternativy, které jsou vyrobeny z plastů. Syntetické textilie, jako je polyester, stále tvoří lví podíl na celosvětovém textilním trhu, a zatímco výroba plastů je hlavním přispěvatelem skleníkových plynů, samotné znečištění plasty se stalo velkou hrozbou pro ekosystém.